Lördag  13 Juli 2019

 

Poker Run

     09:30       -      Förarmöte  (Huvudbyggnaden)

     11:00       -      Start Djuröbron

ca 11:15       -      Sandhamn

                      -      Omstart

ca 12:00       -      Dalarö

     12:30 - 14:00 Lunch Karlslund

ca 14:45       -      Kymmendö

                      -      Omstart

ca 15:15       -      Björkvik Ingarö

                      -      Omstart

ca 15:40       -      Vinterhamn

     16:00       -      Mål Djurönäset Sjöboden

Skärmavbild 2019-07-06 kl. 13.10.26.png
Skärmavbild 2019-07-06 kl. 13.08.05.png

​Regler​

Följande regler gäller för deltagare i Poker run


 

Säkerhet:


1.   Alla deltagare skall använda flytväst.
2.   Förare får ej vara påverkade av alkohol eller andra droger.

3.   Minimikrav för deltagande: Båten måste vara minst 24 fot lång och klara marschfart ca.40 knop.

      Båten skall vara av typen" amerikansk offshore-/powerboat".

4.   Där fartbegränsningar råder ska dessa respekteras.
5.   Passera inte Masterbåt när den visar flagg.
6.   När båten planar ska besättningen befinna sig i båtens sittbrunn.
7.   HÅLL AVSTÅND till övriga båtar. Då menar vi inte bara deltagande båtar utan framförallt all annan sjötrafik.
Kör om           på styrbordssidan i farleder! Utöva gott sjömanskap!
8.   Håll uppsikt bakåt INNAN du stannar eller väjer åt sidan.

9.   All åkning sker på egen risk, och arrangören har inget ansvar för grundstötning eller olyckor. Varje är ansvarig för sin        egen navigering. 
10. Om man väljer att avbryta sitt deltagande måste ledningen meddelas via telefon eller VHF.
11.  Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
12. Och sist men inte minst, för allas trevnad och Powerboat Weekends goda rykte sätt inte igång och tokvarva                          motorerna mitt i natten. Stereon behöver inte heller vara på full volym. Det skapar bara onödig irritation.